Fire Seminar – programma 2013

09.30 uur : Ontvangst in het Fata Morgana Paleis (De Efteling)

10.00 uur : Welkomstwoord door dagvoorzitter Jochem van Gelder

10.30 uur : Verzekerde garantie: beloont goed gedrag en beëindigt bouwvergunning bureaucratie (presentatie) | Paulus Jansen, Woordvoerder energie, bouwen/wonen SP-fractie Tweede Kamer

11.00 uur : Deregulering implicaties in de praktijk (presentatie) | Nico Scholten, Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw

11.30 uur : De rollen en verantwoordelijkheden in performance based fire engineering (presentatie) | Pascal Steenbakkers en Charlotte Roben, Arup

12.00 uur : Lunch

13.00 uur : The role of LPCB approved products in fire protection in the UK (presentatie) | Graham Orme, International Director LPCB

13.30 uur : Deregulering, de risico’s voor brandveiligheid en de rol van de verzekeraar (presentatie) | Marko van Leeuwen, Beleidsadviseur Bond van Verzekeraars

14.00 uur : Toelichting Fire Seminar (presentatie) | Léon van Maurik, Kingspan

14.30 uur : Conclusie door dagvoorzitter en aansluitend discussieronde

15.00 uur : Afsluitende borrel