Fire Seminar Belgium

Hieronder vindt u meer informatie over het thema, de moderator, de sprekers, en de organisator van het Fire Seminar Belgium 2019.

Thema

Brandveiligheid staat hoog op het prioriteitenlijstje in de bouwsector, maar toch domineren grote en kleine branden bijna dagelijks de actualiteit. Onze maatschappij evolueert bijzonder snel op technologisch en wetgevend vlak, maar de kennis van brandbestrijding en -preventie in het bouwproces van diverse stakeholders is vaak voor verbetering vatbaar. Daarom bracht het Fire Seminar experten uit uiteenlopende domeinen samen voor het eerste Fire Seminar in België. Deze experten tilden op 20 juni de knowhow over brandveiligheid naar een hoger niveau op de terreinen van in Campus Vesta (Ranst).

Blijf op de hoogte

Het Fire Seminar is nieuw in België, maar in Nederland is deze conferentie dit jaar al aan zijn achtste editie toe. Op de Nederlandse editie van 2018 werd de brandveiligheid van gevels onder de loep genomen. De experten pleitten tijdens hun lezingen voor meer en vooral grootschaligere testen. Bovendien was het publiek van mening dat de Nederlandse regelgeving inzake brandveiligheid nog een stuk beter kan. De eerste editie van het Fire Seminar Belgium maakte een Belgische stand van zaken. Het doel van het Fire Smeinar is immers om de kennis inzake brandveiligheid van gebouwen te verhogen én die kennis te delen.

Moderator en sprekers

Gunter Guinée

Gunther Guinée is bouwkundig ingenieur en al meer dan 25 jaar lang hoofdredacteur en uitgever van diverse vakbladen. Dankzij zijn tweede loopbaan als goochelaar/illusionist schuwt hij het publiek en de microfoon niet en wordt hij vaak gevraagd als presentator of gastheer van allerlei evenementen.

Tijdens het Fire Seminar Belgium zal Gunter Guinée de betogen van de sprekers en de discussie- en vragenrondes in goede banen leiden.

Dieter Brants

Dieter Brants studeerde af als veiligheidsingenieur aan de KU Leuven. Als officier bij de brandweerpost Leuven – een functie die hij al 25 jaar met veel gedrevenheid uitoefent – is hij geen onbekende in de sector. Lid zijnde van zowel de Hoge Raad Brandveiligheid, als de afwijkingscommissie van Binnenlandse Zaken, kent hij die regelgeving als geen ander. Naast brandbestrijding, staat brandveiligheid bovenaan zijn prioriteitenlijst, en die belangen verdedigt hij in zijn functie als verantwoordelijke preventie bij Hulpverleningszone Oost-Vlaams-Brabant.

Robby De Roeck

Afgestudeerd als industrieel ingenieur bouwkunde, begon Robby De Roeck als Fire Safety Engineer bij het toenmalige Brakel Aero (huidige Kingspan Light + Air), waar hij meer dan 12 jaar later nog steeds werkt. Sinds 2013 heeft hij ook een Fire Safety Engineering diploma op zak. Naast zijn dagelijkse activiteiten, waarin hij zich vooral toelegt op het ontwerpen en berekenen van RWA-installaties gebruikmakend van o.a. CFD (Computational Fluid Dynamics) simulaties, is hij eveneens bestuurslid van Firepronet vzw, de vereniging van alumni en studenten Fire Safety Engineering van de Universiteit Gent. Samen met de leden van de stuurgroep OCFSE (voor de opleiding Fire Safety Engineering) slaat hij ook een brug tussen de beroepswereld en het onderwijs. Als actief lid van zowel Belgische als Europese normcommissies volgt hij bovendien de evolutie van toekomstige normen en regelgeving inzake rook-en warmteafvoersystemen op de voet.

Patrick Van Hees

Patrick van Hees promoveerde in 1995 aan de Universiteit van Gent met een onderzoek rond het brandgedrag van vloerbedekkingen.Datzelfde jaar nog stapte hij over naar SP Fire Technology (nu RISE Safety) in Zweden, waar hij baan de slag ging als projectmanager en waar hij in 2002 hoofd werd van de afdeling brandonderzoek. Hij was betrokken bij verschillende projecten met betrekking tot brandgedrag van bouwproducten. Hij speelde een actieve rol bij het invoeren van grootschalige testen op basis van wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek. In 2007 verhuisde hij naar afdeling van Fire Safety Engineering van de Universiteit van Lund in Zweden, waar hij professor werd. Zijn focus op onderzoek evolueerde enigszins naar onderzoek ter ondersteuning van brandveiligheidstechniek (Fire Safety Engineering) en vooral op prestatie criteria gebaseerde ontwerpen (performance based design). Belangrijke bijdragen zijn onder andere validatie van CFD-modellen, ontwikkeling van ingenieursmodellen, ontwerpbranden voor kabels, en modellering van vlamuitbreiding. Hij is eveneens het hoofd van de afdeling Fire Safety Engineering toen het in 2014 werd opgericht als een onafhankelijke afdeling. Aan de universiteit van Lund is hij de lokale coördinator van het Erasmus Mundus-masterprogramma. Hij is verantwoordelijk voor de cursus over brandchemie en warmteoverdracht. Hij is tevens gastprofessor aan de Universiteit van Gent in België, waar hij verantwoordelijk is voor de cursus “ontwerp op basis van prestatiecriteria” (fire performance based design). In 2014 werd hij tot voorzitter gekozen van ISO TC92-brandveiligheid verkozen, de belangrijkste TC in ISO die alle aspecten van brandveiligheid behandelt. Hij is eveneens vele jaren actief in IAFSS (International Association of Fire Safety Science), waarvan hij sinds 2014 voorzitter is.

Sven Eeckhout

Sven Eeckhout is Senior Hoofdadviseur bij het WTCB. Hij heeft zich gespecialiseerd in het vakdomein brandveiligheid en is onder meer co-animator van de Normen-Antenne “Brandveiligheid”. Daarnaast leidt hij een aantal werkgroepen die Technische Voorlichtingen uitwerken binnen het WTCB, waaronder een omtrent de brandveiligheid van gevels.

Roy Weghorst

Roy Weghorst is Head of Regulatory affairs bij de Kingspan Group. Hij levert een actieve bijdrage in diverse brandgerelateerde brancheverenigingen en normcommissies binnen Nederland en Europa. Hij werkt daartoe samen met universiteiten en onderzoeksinstituten met als doel brandveiligheid op een hoger plan te krijgen. Daarnaast is Roy de voorzitter van CEN TC127 WG4 “Reaction to Fire” – die zich bezig houdt met alle Europese geharmoniseerde normen voor het bepalen van de Europese brandclassificaties rond brandgedrag -, Bestuurslid bij BBN en secretaris van het Fellowship FSE aan de TU/e. Roy is erg begaan met het delen van kennis met overheden, verzekeraars en de brandweer op het gebied van brandveiligheid van gebouwen. Hij is ook heel gedreven om de kennisuitwisseling binnen de bouwsector te verbeteren gebaseerd op kennis, wetenschap en feiten.

Informatie over de organisator van het Fire Seminar Belgium

De brandreactie van materialen is een belangrijke factor tijdens een brand. Goed brandgedrag maakt de kans op letsel en schade in geval van brand kleiner. Kingspan doet er alles aan om ook in dit opzicht de beste producten op de markt te brengen.

De eisen voor brandwerendheid zijn afhankelijk van de toepassing én de positie ten opzichte van andere gebouwen. Specifieke vereisten voor een bepaald gebouw moeten altijd met deskundigen worden besproken.

Kingspan heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in product- en procesontwikkeling. Op het gebied van brandveilig kunststofschuim heeft het geweldige doorbraken gerealiseerd. Dankzij deze succesvolle resultaten kunnen we volop doorgaan met innovatieve productontwikkeling en hebben we een reeks producten samengesteld die perfect past binnen de zeer specifieke Belgische bouwregelgeving.

Uitgebreide productinformatie vindt u hier:

   Kingspan Insulation (isolatie)
   Kingspan Geïsoleerde Panelen (sandwichpanelen)
   Kingspan Light & Air (rook-en warmteafvoersystemen, natuurlijke en mechanische ventilatie)

Het Fire Seminar in Nederland:

   Een begrip sinds 2009
   Save the Date: 26 september 2019

Mogelijk ook interessant voor u:

   Tabel FIREsafe Selector (consolidatie Efectis Totaalrapport)
   Brochure ‘Niet alle isolatie is hetzelfde…’ UPDATE (Engelstalig)
   Brochure ‘Niet alle isolatie is hetzelfde…’ (Nederlandstalig)
   ‘Visie op brandveilige gebouwen schiet tekort…’ door Kingspan Geïsoleerde Panelen
   ‘Grote behoefte aan brandonderzoek’ door vakblad Brandveilig.com