Algemene voorwaarden gebruik website

Deze pagina werd het laatst geüpdatet op 15/10/2018. Wanneer de Algemene voorwaarden gebruik website worden gewijzigd, wordt u hierover geïnformeerd.

Welkom op onze website. Als u doorgaat met het surfen op en gebruiken van deze website, gaat u akkoord met en wordt u gebonden aan de volgende algemene gebruiksvoorwaarden, die samen met onze privacyverklaring van de website Kingspans relatie met u in het kader van deze website regeren. Als u het oneens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, dan vragen we u deze website niet te gebruiken.

De term ‘Kingspan’ of ‘ons of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website, waarvan de maatschappelijke zetel Kingspan Holdings (Ireland) Limited is, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Ierland, en haar dochterondernemingen. Klik hier voor een lijst van deze ondernemingen. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat en wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan ​​door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website, aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons of waarvoor wij een vergunning hebben verstrekt. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, lay-out, het zicht, uiterlijk en grafische vormgeving. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
  • Het is verboden voor gebruikers om ontwettige content op deze website te plaatsen of aan deze website te verstrekken.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat we instemmen met de website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de werking of het gebruik van deze website, verzoeken wij u om uw klacht schriftelijk aan de Kingspan onderneming in kwestie te sturen, op het adres dat hier wordt weegegeven. We zullen op klachten reageren en oplossingen implementeren die in lijn zijn met de voorwaarden die in de wet zijn gesteld.
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zijn onderworpen aan de wetten van Ierland en u gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Ierland uitsluitend bevoegd zijn over alle geschillen.

De inhoud van www.kingspan.com valt onder copyright © Kingspan Holdings (Ireland) Limited.