Fire Seminar

Een begrip sinds 2009…

Sinds 2009 wordt het Fire Seminar georganiseerd door Kingspan. Ondanks de onbekendheid van het evenement in de verschillende branches werd het evenement tóch goedbezocht. Tijdens deze editie werd het evenement door de bezoekers omarmd en werd de organisatie regelmatig gecomplimenteerd met de onpartijdigheid, de stimulatie van openhartige discussies en de samenstelling van een hoogwaardig programma.

De lustrumeditie op 30 oktober 2014 stond grotendeels in het teken van brandtesten. Dit is niet verwonderlijk gezien de locatie (Efectis Nederland) en de roep uit de markt om meer kennis over praktijkbranden dan wel de groeiende behoefte aan statistische informatie over brandincidenten. In voorgaande jaren verschilden de thema’s, wat steeds terug was te zien in de vormgeving van het programma.