Fire Seminar – programma 2014

Thema 2014

“Brandgedrag van isolatie zonder geheimen”, dat was het thema van het 5e Fire Seminar dat donderdag 30 oktober jl. plaats vond bij Efectis Nederland in Bleiswijk. Tijdens deze jubileumeditie werd ingezoomd op kwaliteitsborging van de gebouwschil ten aanzien van brandveiligheid.

Gedurende de dag werd de behoefte aan kennis meerdere keren aangehaald; deze wordt onvoldoende gedeeld en gebruikt. Daarnaast deelt men de mening dat de huidige regelgeving onbegrijpelijk is en in de praktijk moeten eisen die haaks op elkaar staan vaak met elkaar worden gecombineerd. Beter uitgangspunt voor de regelgeving is: “Hoe kan brand worden voorkomen?” Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Ook moet in de praktijk meer worden gestuurd op kwaliteit en minder op kosten. Toezicht op de bouw over juiste montage moet een grotere rol spelen.

Conclusies: Voorkomen is beter dan genezen. Vergroot het bewustzijn en neem verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van brand. Kies voor deugdelijke materialen en verwerk deze volgens de voorschriften. Controleer jezelf en elkaar, niet eenmalig maar periodiek. Gebruik de kennis die er in de markt beschikbaar is. En blijf het verhaal vertellen!

Programma 2014

09.30 uur : Ontvangst

10.00 uur : Welkomstwoord door dagvoorzitter Frénk van der Linden

10.30 uur : Europees kader brandonderzoek (presentatie) | Rudolf van Mierlo, Senior projectleider fire safety engineering (Efectis Nederland BV)

11.00 uur : Officiële overhandiging van rapport “Beoordeling van de brandwerendheid van scheidingswanden, gevels en daken/plafonds opgebouwd uit Kingspan panelen.” (download)
Het totaalrapport is geconsolideerd in één overzichtelijke tabel, de FIREsafe selector (download)

11.30 uur : Hoe maak je brandveilige bouwoplossingen visueel herkenbaar voor de relevante stakeholders? (presentatie) | Fred Hart, Kwaliteitsmanager Risicobeheersing (Brandweer Amsterdam Amstelland)

12.00 uur : Lunch

13.00 uur : Brandveiligheid in de praktijk  | René de Feijter, Projectleider Brandonderzoek IAAI-CFI (Efectis Nederland)

13.30 uur : Live brandtest

14.00 uur : De klant moet geen brand willen hebben (presentatie) | Richard Oets, Underwriting Manager (Delta Lloyd)

14.30 uur : Niet alle isolatie is hetzelfde… Appels & Bananen (presentatie) | Frank Donkers, Managing Director Benelux (Kingspan Geïsoleerde Panelen)

15.00 uur : Conclusie door dagvoorzitter en aansluitend discussieronde

15.30 uur : Afsluitende borrel