Fire Seminar – programma 2011

09.45 uur : Ontvangst in het Wijnfort te Lent

10.15 uur : Ontwikkelingen bij Kingspan Insulation en de noodzaak van dit seminar (presentatie) | Marco de Kok, Kingspan Insulation

10.30 uur : Bouwbesluit 2012 en gelijkwaardigheid (presentatie) | Ralph Hamerlinck, Bouwen met Staal

11.00 uur : Visie op verzekering van veestallen (presentatie) | Olaf van Marrewijk, Achmea Agro

11.30 uur : Een nieuwe kijk op de beheersbaarheid van brand (presentatie) | Ruud van Herpen, Adviesburo Nieman

12.00 uur : Lunch

12.45 uur : Binnen- of buitenaanval en de consequenties daarvan bij een veestal (presentatie) | Chuck van Hesteren, FireFlash Mobiel Oefenen

13.15 uur : Consequenties van de verschuiving van binnenaanvallen naar buitenaanvallen voor de verzekeringswereld (presentatie) | Hans Sevenstern, Marsh

13.45 uur : Discussieronde

14.10 uur : Afsluiting met een hapje en een drankje